HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
where i go - Natalie Merchant
Climbing under
a barbed fence
by the railroad ties
climbing over
old stone wall
I am bound for the riverside
well I go to the river
to soothe my
ponder over
the crazy days of my life
just sit and the river flow
find a place
on the riverbank
where the green grow
see the wind
in the willow tree
the branches hanging low
well I go to the river
to soothe my mind
to over
the crazy days of my life
watch the river flow
my mind and my soul
where I go
well I will go to the river
from time to
wander over
these crazy days in my mind
watch the flow
where the willow branches grow
by the cool rolling waters
moving and slow
child it's lovely
let the river take it all away
the mad pace, hurry
the troubles, the worries
just the river take them all away
flow away


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.