HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
put the law on you - Natalie Merchant
Do I to put the law on you baby
For all the wicked things you do
Am I have to put the law on you baby
That was not what I wanted to do.
Do I have to put the law on you
To try and make you come out clean
every evil dead
You're just about the lowest and the dirtiest thing I've ever seen.
Did really think
You could pull it off
The crime
Crime of the heart
And do you really think that get away
Do the crime and never pay
Do I have to put the law on you
Lock you up and throw away the key
For the countless counts of low down double-cross been about
Have you no decency
Did really think
That you could pull it off
The perfect crime, of the heart
Did you really think
That you'll away
Escape my justice until you're dying day
Though you made clear
From the very start
There was no trusting you my foolish heart
Though you maybe made it clear that didn't make it right
Do really really think you'll get away
You can't escape my justice 'til
dying day. 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.