HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
henry darger - Natalie Merchant
Who'll save the poor little girl? Henry Darger.
Who'll save the little girl? Henry.
Who'll tell the story of her? Henry Darger.
Who'll tell it to all the world? Henry.
Who'll the carbon paper now? Henry Darger.
Who'll trace the lines of her mouth? Henry.
Who will conquer foreign worlds searching for the stolen girls?
you'll never fear the patron saint of girls is here!
Who will draw the cavalry in and risk his very own precious skin
To make our Angelinia a free and beautiful land again? Henry.
Who'll love a poor child, Henry Darger, lost, growing savage and wild? Henry. 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.