HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
henry darger - Natalie Merchant
Who'll save the poor girl? Henry Darger.
Who'll save the poor little Henry.
Who'll tell the story her? Henry Darger.
tell it to all the world? Henry.
Who'll buy carbon paper now? Henry Darger.
Who'll trace the lines of mouth? Henry.
Who will conquer foreign searching for the stolen girls?
Princesses you'll never fear the patron saint of girls is
Who will draw the cavalry in and risk very own precious skin
To make our a free and beautiful land again? Henry.
Who'll love a poor orphan child, Henry Darger, lost, savage and wild? Henry. 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.