HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
henry darger - Natalie Merchant
Who'll save the poor little Henry Darger.
Who'll save the poor little girl? Henry.
Who'll tell the story of her? Darger.
Who'll tell it to all the world? Henry.
Who'll buy the carbon paper now? Henry
Who'll trace the lines of her mouth? Henry.
Who will foreign worlds searching for the stolen girls?
Princesses you'll never fear the patron saint of girls is here!
Who will draw cavalry in and risk his very own precious skin
To make our Angelinia a free and beautiful land again? Henry.
Who'll love a poor orphan child, Henry Darger, lost, growing savage and Henry. 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.