HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
child molester - Narcoleptic Youth
You make me sick. You made her cry. Your fascination is just not right.
are disturbed, inside your head. If you don't watch your step, you're gonna wind up dead.
Child Molester. You know you make me sick.
Prey on your victims. They're half your size. Your soul is hollow. It's in your eyes.
You should locked up. Well that's for sure. The problems you cause...
They have no cure.


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.