HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
do what you wanna do - Lords Of Acid
it boy
Do it
Do what you wanna
Do it
Do boy
Do what you wanna
My flesh is your but your tongue is mine
Use to enter my lovehungry shrine
Rub me honey, tasty and sweet
Dress with passion, juices and meat
Do what you wanna do (x3) to
Do what you wanna do (x3) me
You're so full of lust
me here, oh yeah you must
Feel my body it's just you
Now do boy, do what you wanna do
Creature of pleasure is my name
Your mouth is a it drives me insane
Bite to hurt me do as you please
When you feel me you stop yeah you tease
baby, you do it right
I'm longing feel your bite
I'm but I want you
So it boy, do what you wanna do
Beat me and eat I'm drowning in sweat
I'm on way yes I'm soaking wet
Thunder and lightning in my brain
This is balance 'tween pleasure and pain
Do what you wanna (x3) to me
Do what you wanna do to me
You make me come and make me scream
You found your way in my dream
I'm your slave oh it's true
But what you I can do too
Do what you wanna do to me
Do you wanna do (x3) to me


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.