HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
do what you wanna do - Lords Of Acid
Do boy
Do it boy
Do what wanna do
Do it boy
Do boy
Do what you wanna do
My flesh is your flesh but your is mine
Use it to enter my lovehungry shrine
Rub me honey, tasty and sweet
Dress me with passion, juices and meat
Do what you wanna do (x3) me
Do what you wanna do (x3) to me
sexy, so full of lust
Touch me here, oh yeah you must
Feel my body just for you
Now do it boy, do what you wanna do
Creature of pleasure more my name
Your mouth is a teaser it drives me insane
Bite me to hurt me do as you
When you feel me coming you stop yeah you tease
Oh baby, you do right
I'm longing to feel your bite
I'm crazy but I you
So do it boy, do what you wanna do
me and eat me, I'm drowning in sweat
I'm on my way yes I'm soaking wet
Thunder and lightning in my brain
This is the balance 'tween pleasure and pain
Do what wanna do (x3) to me
Do what you wanna do (x3) to me
make me come and you make me scream
You found your way in my dirty dream
I'm your slave oh yes it's
But what you do I can do too
Do what wanna do (x3) to me
Do what you wanna do (x3) to me


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.