HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
cybersex - Lords Of Acid
If you want to talk my name is kinky thing
If you want flirt then I'm your secret fling
I'm your cyber slut, I'm going to make you see
I can make you happy if you play with me
You're a queen
If you know what I mean
Your kinky side keeps me awake at night
You're a cyber
A computer witch
But when I'm feeling blue
I gotta be with
In cyberspace I'm your cyber baby
I'm super sexy and super nasty
Let's misbehave where can see
In cyberspace it's just you and me
You can find my picture but when you start
I'll get addicted
Gonna steal your heart
I can be the girl in your wettest dreams
I'm the ultimate cyber thing
You're a cyber queen
If you know what I mean
Your kinky side keeps me awake at
You're a cyber bitch
A computer witch
But when I'm feeling blue I be with you
In cyberspace I'm your cyber baby
I'm super sexy and super nasty
Let's misbehave where can see
In cyberspace it's just you and me
(3x) 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.