HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
only a dream - Lonewolf
A bird overthe seascape, a firefly in the night
an eagle over the mountain, like an angel in light
Bridge: We belong together, flying in the eternal height
flying though infinity, you and me
A dream made of feelings, of and fantasies
it's your fantasy that frees you, that gives your soul release
Bridge
As long as the winds are blowing - I'll be there for you
As long as the winds are blowing - I'll be loving you
As long as the winds keep blowing - I'll be at your side
As long as winds are blowing through the night
The wind in the night, blowing like a flame
arousing all the stars, relieving your pain
Bridge Refrain


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.