HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
just another year - Lonewolf
Jonathan, Jonathan, where have you been ?
I was searching for you since once left me.
Tell me, Boy, did you ever miss
your sweet home and a single kiss,
oh, Jonathan, where have you been ?
Mother, oh, Mother dear donât you cry,
I also missed you, but I had to fly,
fly from my once loved home,
fly away, weak and on my own,
Mother, oh, Mother dear donât you cry.
Oh please, forgive your
Son, will you stay by my side,
I have to leave you once again,
donât forget the you can hide.
Mother, oh, Mother dear donât you cry.
Solo
Fly my son,
but donât forget, where youâre coming from !


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.