HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
if you leave - Lonewolf
Since I was a little child
I was the one I didn't want be
I tried to gain this gentry life
but everyone just laughed at me
Bridge: Uhh, my hands tied
I am just a loser, but I think it's alright, 'cause
Refrain: Hard lines help me through my life
'cause they can show how to fight
who is living in the night
can not be blinded by the light
Hard lines
I don't require anyone
who's pity with my insane mind
I have to put up with my
and I know that I will stay behind
Bridge / Refrain


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.