HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
fortuneteller - Lonewolf
There is a thing in this world that burns like a crimson fire
that tells me " You are " and feeds my soul with desire
I want to feel it for a while
It comes and goes like melting snow, a dawning day after the dark
It melts the snow and lights the the day and fills right my heart
I want to feel it for a while
Refrain: Spread your wings and let us fly away
across western sky and let this fairytale 'come real
and never change this feeling until the end of time
and save this moment for a while
And I see above the valley, I feel the light upon the hill
Anticipate the rain will come, for the fire it will burn
When I feel it for a while
And there's in this world who has the might to help me
Who blows away, the clouds away and helps me the light to see
I want to feel her for a while
Refrain 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.