HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
boomtown bay - Lonewolf
It's a rainy day and the sun ain't shine
haven't seen you for but I know that you're still mine
Wanna be back into your arms
Wanna be back to feel your heart
Wanna be back to your eyes
Wanna be back to say to you
Refrain: Take this bloody red rose from me
it's the key my heart
Take this bloody red rose from me
and I swear, I'll never let you part
It's a sunny morning and the clouds are away
you're still by my side, lying in my bed, what a wonderful dawning day
Wanna be there, forever in your arms
Wanna be there, forever your heart
Wanna be there, forever see your eyes
Wanna be there to say to you
Refrain
Give me the promise for tomorrow
that I know that you're still mine
give me the promise the future
'cause I can't believe, it feels divine
I give you the promise for tomorrow
you oughtta I'll still be yours
I give you the promise for our future
it seems so bright with this open door
Refrain


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.