HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
ava adele - Jack Ingram
Ava Adell
I already can
You are the one
For me
It hasnt long
I'm already long gone
In the eyes
my Ava Adell
I know that I
I aint the first guy
to take one at a beautiful girl
And declare
That my search is through
I say to you
I love you Ava Adell 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.