HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
how many days - Jack Ingram
J. Lauderdale/T. McBride
I know why asked me here
Youâre not sure the coast is clear
Youâre about to speak your mind
This talk is a bad sign
Chorus
How many days have I been here tonight
How many days I been here tonight
You keep stalling probably
Stretch it to eternity
Canât guilty say your lines
Breakinâ my hearts not a crime
Repeat Chorus
I stand the suspense
How long can I go on like this
How many days have I been here tonight
Repeat Chorus
I canât stand the suspense
How long can I go on like this
How many have I been here tonight
Repeat Chorus
How many days have I been here tonight
Iâve been here tonight 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.