HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
were all in this together - Jack Ingram
J. Ingram/T. Littlefield
We think weâre special
And I hate to have to say
Thereâs a bunch of us on every corner
Of town U.S.A.
We all got our problems
We all pay our dues
So youâre thinking no one understands
Iâve got news for you
Chorus
Weâre all in this
Whether we like it or not
So we might as well have a good time
Wit the little piece of time got
Lifeâs too short to fuss and fight
So we might as well be friends
âCause weâre all in this
Together till the bitter end
Everybodyâs angry
Everybodyâs scared
Everybody wants to feel
Like somebody cares
You ainât got love nobody
Or like âem as a matter of fact
But weâre all in this together
And tonight I got your
Chorus 2x 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.