HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
pete jesus and me - Jack Ingram
I need to pray at the feet of Jesus
I to talk for a while with him
And when I pray at the cross with Jesus
Maybe he'll forgive my sins
My friend Pete he walks with
He tells me he's never alone
And he swears if I ever should join them
He'll be to welcome me home
I need to pray at the feet of Jesus
I need to talk for a while with him
And when I pray at the cross Jesus
Maybe he'll forgive my sins
Yeah Pete says please don't forsake him
Yeah Pete says man don't be afraid
Yeah he says that Jesus has told him
He's coming to get us one day
I need to pray at the feet of
I need to talk for a while with him
And when I pray at the cross with Jesus
Maybe he'll my sins
Yeah I need to pray at the feet of Jesus
I need to talk for a while with him
And when I pray the cross with Jesus
Maybe he'll forgive all my sins
I need to pray at the cross with Jesus
And maybe he'll my sins


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.