HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
beyond the threshold - HÃsker DÃ
It's a one-horse town
big desert
Asphalt desert
Asphalt jungle
Beyond the beyond the threshold
Change for the worse
Change nonetheless
hey hey
Got no place to stay
I hear machines
They burst at the
But tar and feather
All stick together
from home
I wish you were here
Hear what I say but
You can't hear me all 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.