HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
octane jesus - Face of Anger
so stop pretending... that you know who I am and that you
understand
and stop pretending... that you feel my pain, part of your evil scam
and you've only faded
and you've faded
and you've only faded
and you've only faded
into octane jesus
into the octane jesus
into the octane jesus
faded, faded
faded, faded
so stop pretending... it's okay to feel the way I do
and stop pretending... 'cause you're the hate generates
and breaks me down it two
and you've only faded
and you've faded
and you've only faded
and you've only faded
into the octane
into the octane jesus
into the octane jesus
faded, faded
faded, faded...


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.