HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
semimental - Biffy Clyro
I smoke my face in, night after night
To numb the pain and the world spinning round and round
But how was I to know that in my mind I'm not so pure
Look into my eyes you can see I'm many different people
You shone a light on my now I'm just sentimental
You shone a light on my life, now I'm just sentimental
I'm not a drinker, I try it every night
I force it down to throw it and start all over again
But I will climb a tower to stick my flag on top
And look down on everyone, help me to salute the people
You shone light on my life, now I'm just sentimental
You shone a light on my life, now I'm just sentimental
You have tried to resist the pain, but you know you're not alone
have tried to resist the pain, but now I'm all alone
You shone a light on my life, now I'm just sentimental
You shone a light on my life, now I'm just sentimental


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.