HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
the atrocity - Biffy Clyro
i don't wanna die
don't expect me die
i've got my enemies within in my sight
we're looking through the stainglass genicide
i don't wanna
don't expect me to die
whats joy without the tears filling our eyes
memories of perfect time
we dream of nothing
or so we say
we of discovering a perfect trail
to the answers that will seal our pale faces
that can't happen now its flickering out
will we meet i hope somehow
even if we pass you on your way out
i don't wanna die
don't expect me to
we can live forever
i don't wanna die
don't expect me die
we can live forever 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.