HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
bobby day rockin robin - You've Got Mail soundtrack
He rocks in the tree-top all a day long
Hoppin' and a-boppin' and the song
All the little birds on J-Bird St.
Love to hear the robin goin' tweet tweet tweet
[Chorus]
Rockin' robin (tweet tweet tweet)
Rockin' robin (tweet tweet tweet)
Oh rockin' robin you really gonna rock tonight
Every little swallow, every chickadee
Every little bird in the tall oak tree
The wise owl, the big black crow
Flapping them wings sayin' go bird go
[Chorus]
A wordy little raven at the first dance
Taught him how to do the bop and it was grand
He started goin' steady and bless my soul
He out popped the buzzard and the
He rocks in the tree-top all a day long
Hoppin' and a-boppin' and a-singin' the song
All the birds on J-Bird St.
Love to hear the robin goin' tweet tweet tweet
[Chorus]


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.