HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
louis armstrong dummy song - You've Got Mail soundtrack
I'll take the legs from some old table
I'll take the arms from old chair
I'll take the neck from some old bottle
And from a horse I'll take the hair
I'll take the hands face from some old clock
And baby when I'm through
I'll get more loving from the dum-dum-dummy
Than I ever got you
Get me some legs get me a chair
And a bottle, too
a horse give me some time
And baby when I'm through
I'll take the legs from some old table
I'll take the arms from some chair
I'll take the neck from some old bottle
And from a horse I'll take the hair
I'll the hands and face from some old clock
And baby when I'm through
I'll get more loving from the dum-dum-dummy
I ever got from you
I get more loving from the dum-dum-dummy
Than I ever got from you
Yeah Mama get more
From a dummy than I get from you


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.