HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
sinead oconnor i guess the lord must be in new york city - You've Got Mail soundtrack
I say goodbye to all my sorrows
And tomorrow I'll be on my way
I guess the Lord must be in New York City
I'm so tired of getting nowhere
my prayers going unanswered
I guess the Lord must be in New York City
Well here I am, Lord
Knocking on back door
Ain't it wonderful to be
Where I've always wanted to be
For first time I'll be free in New York City
I say goodbye to all my sorrows
And by tomorrow I'll be on my way
I guess the Lord in New York City
I'm so tired of getting nowhere
Seeing my prayers going unanswered
I guess the must be in New York City
Well here I am, Lord
Knocking on your back door
Ain't it to be
Where I've always wanted to be
For the first time I'll be free in New York City


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.