HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
monday - Jam
Oh baby I'm dreaming of Monday,
Oh baby when I you again
Oh baby I'm dreaming of Monday, dreaming of Monday.
Oh baby I'm dreaming of Monday
Oh when I see you again
Oh baby say I'm dreaming of Monday.
Rainclouds came and stole my thunder
me barren like a desert
But a sunshine girl like you
It's worth going through
I never be embarrassed about love again.
Oh baby I'm dreaming of Monday,
Oh baby when I see you again
Oh baby I'm dreaming of dreaming of Monday.
Oh baby I'm dreaming of Monday
Oh baby when I see you again
Oh say I'm dreaming of Monday.
Tortured winds that blew me over
When I start to think that I'm something special
They tell that I'm not
And they're right and I'm glad and I'm not
I will never be embarrassed about love again.
Oh baby I'm of Monday,
Oh baby will I see you again
Oh baby I'm dreaming of Monday............ 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.