HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
start - Jam
It's not important for you to know my name -
Nor to know yours
If we communicate for two minutes only
It will be enough
For knowing that someone in world
Feels as desperate as me -
And what you give is what you get.
doesn't matter if we never meet again,
What we have said will always remain.
If we get through for two minutes only,
It will a start!
For knowing that someone in this life,
Loves with a passion called hate
And what you give what you get.
If I never ever see you -
If I never ever see you -
If I never ever see you again.
And what you give is what you get!


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.