HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
time and a word 623 - Yes
In the morning when you rise,
you open up your eyes, see what I see?
Do you see the same things ev'ry day?
Do you think of a way to start the day
Getting things in
Spread the news and help the world go 'round.
Have you heard of a time that will help us get it together again?
Have heard of the word that will stop us going wrong?
Well, the time is near and the word you'll hear
When you get things in perspective.
the news and help the word go round.
There's a time and the time is now and it's right for me,
It's right for me, and the time is now.
There's a word and the word is love and right for me,
It's right for me, and the word is love.
Have you heard of a time that will help get it together again?
Have you heard of the word that will stop us going
Well, the time is near and the word you'll hear
When you get things in perspective.
Spread the news and help the go round.
There's a time and the time is now and it's right for me,
It's right for me, and the time is now.
There's a word and the word is love and it's for me,
It's right for me, and the word is love.
There's a time and the time is now and it's right for me,
It's right for me, and time is now.
There's a word and the word is love and it's right for me,
It's right for me, and the word is love.


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.