HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
soon anderson 208 - Yes
(From Relayer: the Gates of Delirium)
Soon oh the light
Pass within and soothe the endless night
And wait here for you
Our reason to be
Soon oh soon the time
All we move to gain will reach and calm
heart is open
Our reason to be here
Long ago, set into rhyme
Soon oh soon light
Ours to shape for all time, ours the right
The sun will lead us
Our reason to be
The sun will lead us
Our reason to be here


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.