HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
flight - Wizards
[Music by Passos, Lyrics by Kipersmit]
Lets fly all
Get an overall view
Look down on the street
Its grey and rather cold
I dont want to hear the cry
Keep the light for us alive
I dont want to be
See our enemy
Running aimlessly
Feel going nuts
Can you, dare you guess the end
I dont want to hear the cry
Keep the for us alive
Let us try to think higher
Find and assign to your mind
Something big not just light remind
Everyone this time
I aint safe to forget when you
Find and assign your mind
Something big not just light and remind
That can change forever
The meaning of 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.