HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
no greater love - Rainbirds
Now I take over the command
my health lantern
And now I'm reaching out my hand
For your love-fountain
Alarm!
I got ahold of you tonight
I will be opening your sight
be taking in the light
Without surrender
No greater love!
No greater
No greater love!
No greater love!
greater love!
You are a runner through the fields
You've written music on your shield
All hide in your chest
A comic fighter at its best
Your eyes are daisies
hearts the tongue
The key to open everyone
And while you're racing cross my mind
I care to dance chorus line
No greater love!
No greater love!
No love!


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.