HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
your child is dead - Off With Their Heads
The last thing you need is more security.
think the problem has spoken for itself.
You're teaching your kids to repeat what you did,
growing up as a dickhead yourself.
How many can a little kid
be called a fag before he's
lost his mind and tries to get back at everyone thats done him wrong?
It's a fine line drawn between and light.
I'm not saying I would,
I'm just saying I understand being the butt of the rich kid's jokes
and to be tortured till you're
The last thing you need is more security.
I think the problem has spoken for itself.
You're teaching your kids to repeat what you
growing up as a dickhead yourself.
How can times can a little kid
be a fag before he's
lost his mind, grabs a gun and turns it on you and then himself?
It's a fine line drawn between dark and light.
I'm not saying would,
I'm just saying I understand being the butt of the rich kid's jokes,
and to be tortured till you're insane.


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.