HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Adam Ant lyrics and Adam Ant video

Adam Ant lyrics

 
Manners Physique lyricsWonderful lyricsB-Side Babies! lyricsKings Of The Wild Frontier lyricsDirk Wears White Sox lyricsStrip lyricsPersuasion lyricsFriend Or Foe lyricsPrince Charming lyricsVive Le Rock lyricsSuper Hits lyricsAntics In The Forbidden Zone lyricsWonderfulwonderful lyrics
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.