HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

on the silent wings of freedom 745 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
On The Silent Wings Of Freedom (7:45) lyrics

On The Silent Wings Of Freedom (7:45) lyrics

On the silent wings of Freedom
Where I offer myself midst the balancing of the Sun
On the winds of Celestial Seasons
That would carry me on, midst the balance of being one
On the dream of our love Eternal
That will eventually bring our living once more with you
Where we are coming from
Or where we go
We only know we come with sound

Where we are coming from
Or where we go
We only know we go around and round

On the back of your forty-second screamdown
Do you choose to be lost midst the challenge of being one
On the flight of regardless feelings
As you hurtle to fear midst the challenge of everyone

On the darkest night so painful
Do you hunger for love midst the torture of being one
On the passing light of Easing
Have you seen you inside midst the being of Everyone
To the common goal of Freedom
Where we offer ourselves midst the balancing of the Sun

Where we are coming from
Or where we go
We only know we come with sound

Where we are coming from
Or where we go
We only know we go around and round


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.