HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

onward 402 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Onward (4:02) lyrics

Onward (4:02) lyrics

Contained in everything I do
There's a love, I feel for you
Proclaimed in everything I write
You're the light
Burning, brightly
Onward through the night
Onward through the night
Onward through the night of my life
Displayed in all the things I see
There's a love you show to me
Portrayed in all the things you say
You're the day
Leading the way
Onward through the night
Onward through the night
Onward through the night of my life

Onward through the night
Onward through the night
Onward through the night of my life


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.