HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

beyond recall - Warhead

Play Video Music Play
Lyric: »
Beyond Recall lyrics

Beyond Recall lyrics

where do I go?
is life all I know?
is pain all I feel,
and time is here to heal?
and I'm watching from the other side

there was the start
the years have played their part
a child, soon a man
what's left of my plans?
and the quest goes on until the end

who looks behind my eyes when I'm asleep?
who looks behind my eyes when I'm down deep?

what makes me feel the way that I feel everyday?
am I alive or dead on my lonely way?
and I'm going to meet my fate

who looks behind my eyes when I'm asleep?
who looks behind my eyes when I'm down deep?
who looks behind my eyes when I'm asleep?
who looks behind my eyes when I'm down deep?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.