HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

stereomud the end of everything - WWF Forceable Entry soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Stereomud - The End Of Everything lyrics

Stereomud - The End Of Everything lyrics

You will not waste my time

I will do anything

I want to anyway

This will be the end of everything that you know

I know we're killing for the raven so here we go

Don't even try to hold me down

Watch me

Be afraid

This is the way that it is

Get ready here I come

Dropping down on you

Don't want and try to run

And when I'm finished with you

Watch me

Be afraid

(Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one) [2x]

I do not fear

Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one

I do not fear

Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid

Afraid!

Raven

You will not waste my time

I will do anything

I want to anyway

This will be the end of everything that you know

I know we're killing for the raven so here we go

Don't even try to hold me down

Watch me

Be afraid

This is the way that it is

Get ready here I come

Dropping down on you

Don't want and try to run

And when I'm finished with you

Watch me

Be afraid

(Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one)[2x]

I do not fear

Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one

I do not fear

(Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one) [2x]

I do not fear

(Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one) [2x]

I do not fear

Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one

Raven

(Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one) [3x]

Raven

(Have you ever been afraid of someone?

I've never been afraid of no one) [2x]


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.