HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

tryin - Quantum Jump

Play Video Music Play
Lyric: »
Tryin lyrics

Tryin lyrics

totally timeless
our love seemed to be
something universal something in lifes keep
springing from within the heart
but knowing it takes time

but I cant have a feeling
that is only me whos walking a mile
feels like Ive been tryin and tryin and tryin for quite a while
but I cant have a feeling that is only me whos walking a mile

I still remember
the days we used to bring
then when we were together
in a way that would beat everything
I know you never promised
that things would stay in this way even a while

and now stuck with a feeling that is only me whos walking a mile
feels like Ive been tryin and tryin and tryin for quite a while
but I cant have feelings that is only me whos walking a mile

feels like Ive been tryin and tryin and tryin for quite a while
but I cant have a feeling that is only me whos walking a mile

baby, baby oh baby Im walking a mile
baby, baby oh baby Im walking a mile
ohh baby
..


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.