HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

she is love - Paddy Gibney

Play Video Music Play
Lyric: »
She Is Love lyrics

She Is Love lyrics

She lives in shadows
She comes in time for my despair
When I can't find the light
She is waiting to take me there
She comforts my pain
Shelters my rain
Gives second chances
To live life again
She's asking me questions
Like, "What do you need?"

When all I need is all she breathes, She's love
I feel no fear when she is near, She's love
When I'm alone, She takes me home, She's love
And when I can't see, she rescues me, She is love

She lives inside me
She holds my hand
And walks me through the fire
She comes to guide me
Through my thoughts
Through my desires
She comforts my pain
She shelters the rain
She gives many chances
To live life again
She asks me a question
"Are you all you can be?"

When all I can be is all that she breathes, She's love
I feel no fear when she is near, She's love
When I'm alone, She takes me home, She's love
When I can't see she rescues me, She is love
She is La La La La La La Love
La La La Love, La La La Love
She fights for my soul
She fights for my heart
She fights for my head
And it tears me apart

She fights for what's right
She fights for what's left
She fights for my dreams
In spite of myself

La La La La La Love, La La La La La love
La La La La La Love, La La La La La love
La La La La La Love, La La La La La love


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.