HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

massive bereavement - Oceansize

Play Video Music Play
Lyric: »
Massive Bereavement lyrics

Massive Bereavement lyrics

It is __

Take control

All that was need, seething teething

Take one more

It is growing

We were searching for a truth that was there all along

Little snarling little (creeps) will be the words to this song

That righteous indignation dollar turning you on,

Turn off the television (x2)

All that was need, seething teething

Take one more

He is growing

God looks on

He is growing

God looks on (x2)

What a way to go

Iâm still running for a bus that we missed years ago

A perfect antidote

My connections made

Itâs inevitable

He was reaching out to touch me (x2)

He was

He was reaching out to touch me (x2)

He was reaching

Itâs like joking, joking choking

__

And never changing colour

You went a mile

Still invincible

And screaming out to the world

That you're wrongâ

You're so wrong

And I was reaching out to touch him (x2)

I was

And I was reaching out to touch him (x2)

I was reaching

Itâs like joking, joking, choking

Is this not what you expected? (x4)

Now (x4)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.