HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

how many days - Jack Ingram

Play Video Music Play
Lyric: »
How Many Days lyrics

How Many Days lyrics

J. Lauderdale/T. McBride

I know why you asked me here

Youâre not sure the coast is clear
Youâre about to speak your mind

This small talk is a bad sign

Chorus

How many days have I been here tonight

How many days have I been here tonight

You keep stalling probably

Stretch it to eternity

Canât feel guilty say your lines

Breakinâ my hearts not a crime

Repeat Chorus

I canât stand the suspense

How long can I go on like this

How many days have I been here tonight

Repeat Chorus

I canât stand the suspense

How long can I go on like this

How many days have I been here tonight

Repeat Chorus

How many days have I been here tonight

Since Iâve been here tonight


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.