HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

were all in this together - Jack Ingram

Play Video Music Play
Lyric: »
We're All In This Together lyrics

We're All In This Together lyrics

J. Ingram/T. Littlefield

We all think weâre special

And I hate to have to say
Thereâs a bunch of us on every corner

Of any town U.S.A.

We all got our problems

We all pay our dues

So if youâre thinking no one understands

Iâve got news for you

Chorus

Weâre all in this together

Whether we like it or not

So we might as well have a good time

Wit the little piece of time we got

Lifeâs too short to fuss and fight

So we might as well be friends

âCause weâre all in this together

Together till the bitter end

Everybodyâs angry

Everybodyâs scared

Everybody wants to feel

Like somebody cares

You ainât got to love nobody

Or like âem as a matter of fact

But weâre all in this together

And tonight I got your back

Chorus 2x


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.