HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

bobby day rockin robin - You've Got Mail soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Bobby Day - Rockin' Robin lyrics

Bobby Day - Rockin' Robin lyrics

He rocks in the tree-top all a day long

Hoppin' and a-boppin' and a-singin' the song

All the little birds on J-Bird St.

Love to hear the robin goin' tweet tweet tweet

[Chorus]

Rockin' robin (tweet tweet tweet)

Rockin' robin (tweet tweet tweet)

Oh rockin' robin well you really gonna rock tonight

Every little swallow, every chickadee

Every little bird in the tall oak tree

The wise old owl, the big black crow

Flapping them wings sayin' go bird go

[Chorus]

A wordy little raven at the bird's first dance

Taught him how to do the bop and it was grand

He started goin' steady and bless my soul

He out popped the buzzard and the oriole

He rocks in the tree-top all a day long

Hoppin' and a-boppin' and a-singin' the song

All the little birds on J-Bird St.

Love to hear the robin goin' tweet tweet tweet

[Chorus]


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.