HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

harry nilsson remember - You've Got Mail soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Harry Nilsson - Remember lyrics

Harry Nilsson - Remember lyrics

Long ago, far away

Life was clear, close your eyes

Remember is a place from long ago

Remember FILLED WITH EVERYTHING YOU KNOW

Remember when you're sad and feelin' down

REMEMBER TURN AROUND

Remember life is just a memory

Remember close your eyes and you can see

Remember think of all that life can be

Remember-

Dream, love is only in a dream, remember -

Remember life is never as it seems. Dream

Long ago, far away

Life was clear, close your eyes


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.