HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

harry nilsson over the rainbow - You've Got Mail soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Harry Nilsson - Over The Rainbow lyrics

Harry Nilsson - Over The Rainbow lyrics

Somewhere over the rainbow, way up high

There's a land that I heard of, once in a lullaby

Somewhere over the rainbow, skies are blue

And the dreams that you dare to dream

Really do come true

Someday I'll wish upon a star,

And wake up where the cloouds are far behind me

Where troubles melt like lemon drops,

Away above the chimney tops

That's where you'll find me

Somewhere over the rainbow, bluebirds fly

Bird fly over the rainbow, why then, oh why can't I

If happy little bluebirds fly beyond the rainbow,

Why, oh why can't I?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.