HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

randy newman lonely at the top - You've Got Mail soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Randy Newman - Lonely At The Top lyrics

Randy Newman - Lonely At The Top lyrics

I've been around the world had my pick of any girl

You'd think I'd be happy but I'm not

Ev'rybody knows my name

But it's just a crazy game oh, it's lonely at the top

Listen to the band, they're playing just for me

Listen to the people paying just for me

All the applause, all the parades

Aand all the money I have made oh, it's lonely at the top

Listen all you fools out there

Go on and love me, I don't care

Oh, it's lonely at the top

Oh, it's lonely at the top


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.