HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

billy williams im gonna sit right down and write myself a letter - You've Got Mail soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Billy Williams - I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter lyrics

Billy Williams - I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter lyrics

I'm gonna sit right down and write myself a letter

And make believe it came from you

I'm gonna write words oh so sweet

They're gonna knock me off my feet

A lotta kisses on the bottom

I'll be glad I got 'em

I'm gonna smile and say

I hope you're feeling better

I'll close with love the way you do

I'm gonna sit right down and write myself a letter

And I'm gonna make believe it came from you

Oh yeah

I'm gonna write words oh so sweet

They're gonna knock me off my feet

A lotta kisses on the bottom

I'll be glad I got 'em

Oh yeah

I'm gonna sit right down and write myself a letter

And I'm make believe it came from you

Oh yeah

I'm gonna make believe it came from you

Oh yeah


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.