HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the cranberries dreams - You've Got Mail soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
The Cranberries - Dreams lyrics

The Cranberries - Dreams lyrics

Oh, my life is changing everyday,

In every possible way.

And oh, my dreams, it's never quiet as it seems,

Never quiet as it seems.

I know I've felt like this before, but now I'm feeling it even more,

Because it came from you.

And then I open up and see the person falling here is me,

A different way to be.

Ah, la da ah...

La...

I want more imposible to ignore,

Imposible to ignore.

And they'll come true, impossible not to do,

Impossible not to do.

And now I tell you openly, you have my heart so don't hurt me.

You're what I couldn't find.

A totally amazing mind, so understanding and so kind;

You're everything to me.

Oh, my life,

Is changing every day,

In every possible way.

And oh, my dreams,

It's never quiet as it seems,

'Cause you're a dream to me,

Dream to me.

Ah, da, da da da, da, la...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.