HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

carole king anyone at all - You've Got Mail soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Carole King - Anyone At All lyrics

Carole King - Anyone At All lyrics

Funny how I feel more myself with you
Than anybody else that I ever knew
I hear it in your voice, see it in your face
You've become the memory I can't erase

You could have been anyone at all
A stranger falling out of blue
I'm so glad it was you

Wasn't in the plan not that I could see
Suddenly a miracle came to me
Safe within your arms I can say what's true
Nothing in the world I would keep from you

You could have been anyone at all
An old friend calling out of blue
I'm so glad it was you

Words can hurt you if you let them
People say them and forget them
Words can promise words can lie
But your words make me feel like I can fly

You could have been anyone at all\
And let that catches me when I fall
I'm so glad it was you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.