HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

harry nilsson the puppy song - You've Got Mail soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Harry Nilsson - The Puppy Song lyrics

Harry Nilsson - The Puppy Song lyrics

Dreams are nothing more than wishes
And a wish is just a dream you wish to come true

If only I could have a puppy
I'd call myself so very lucky
Just ot have some company
To share a cup of tea with me
I'd take my puppy everywhere
La la la la I wouldn't care
Then we'll stay away from crowds
With sites that say no dogs allowed
Oh we... I know he'd never bite me
We... I know he'd never bite me

If only I could have a friend
Who sticks with me until the ned
And walk along beside the sea
To share a bit of moon with me
I'd take my friend most everywhere
La la la la I wouldn't care
And we'll stay away from crowds
With sites that say no friends allowed
Oh we...we'd be so happy to be...
We...we'd be so happy to be together

But dreams are nothing more than wishes
And a wish is just a dream you wish to come true
Dreams are nothing more than wishes
(Your wish will come true)
And a wish's just a dream (Your wish will come true)
Your wish to come true (Your wish will come true)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.